+31 6 24863112 info@robertzwart.nl

Privacy Statement Social Media Fotograaf Robert Zwart

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.In dit document geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Social Media Fotograaf is een handelsnaam van BeeldKracht, gevestigd aan Vossenkamp 38, 3972 VJ, Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Social Media Fotograaf,  Vossenkamp 38, 3972 VJ, Driebergen-Rijsenburg, tel. +31624863112

Robert Zwart is de Functionaris Gegevensbescherming van Social Media Fotograaf. Hij is te bereiken via info et robertzwart punt nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– jouw emails;

– jouw bank gegevens;

– sociale media accounts en pagina’s kunnen opgeslagen worden. – ingevulde quitclaims

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info et robertzwart punt nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien jij daar toestemming voor hebt gegeven

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten af te kunnen leveren

– Social Media Fotograaf verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Jouw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van jouw opdrachten, en het laten zien van mijn werk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Social Media Fotograaf) tussen zit.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen waarin persoongegevens zijn opgenomen:

systeem waarom gebruikt belang
Mailchimp Voor het verzenden van nieuwsbrieven Marketing en informatieverstrekking https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/
NL Boekhouden Voor financiële administratie Betrouwbare administratie https://www.e-boekhouden.nl/beveiliging-online-administratie
G-Suite Voor alle office faciliteiten, zoals Docs, Spreadsheets, Mail, Drive, Formulieren, Calendar Efficiënte en veilige cloudomgeving voor office-activiteiten en opslag https://cloud.google.com/security/gdpr/
SuperSaas Boekingssysteem op de website Efficient en eenvoudige boekingsmogelijkheid voor klanten https://www.supersaas.nl/info/privacy_nl
Tidio Videochatmogelijkheid op de website Eenvoudige communicatie tussen mij en de klant https://www.tidiochat.com/en/knowledge/gdpr-compliance

Portretrecht

Het belangrijkste doel van mijn bedrijf is het maken van foto’s van mensen in opdracht, in mijn studio of op een andere locatie.. Mensen staan dan herkenbaar op de foto. Op het moment dat er gefotografeerd wordt in opdracht van jou en ik foto’s wil gebruiken waar jij herkenbaar opstaat, dan zorg ik voor een schriftelijke bevestiging dat jij hiermee akkoord gaat. Als er een evenement wordt gefotografeerd, dan adviseer ik de opdrachtgevers van het evenement om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken. Ik werk dan als onderdeel van het evenement en het privacy-reglement van het evenement is dan van toepassing.

Opslag, bescherming en duur

Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn agenda en in mijn nieuwsbrief programma. Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall.  Mijn smartphone en tabelt synchroniseert alle gegevens. Beide zijn beschermd met een code. Mijn website slaat de gegevens op die je achterlaat op mijn contactformulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. De foto’s worden opgeslagen op opslagmedia in mijn studio en daar beveiligd bewaard. Tevens wordt er een back-up gemaakt op Google Drive en een server op een fysiek andere locatie..

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel  jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik geen persoonsgegevens van jou aan andere derden. Dit doe ikj alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookie:t functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies uitsluitend met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik  je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info et robertzwart punt nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op door een mailbericht te sturen naar info et robertzwart punt nl.